SUPPORT YOUR PROJECT

VTH Engineering is een organisatie die zich richt op projectleiding en Lead Project Engineering op interim basis. De focus ligt op productiebedrijven en machinebouwers met het ondersteunen of overnemen van projecten, hierbij ontzorgen we de klant door de projecten van A-tot Z te begeleiden, van haalbaarheidsonderzoek tot oplevering. Hierbij is VTH Engineering de schakel tussen Engineering en productie of tussen Engineering en de klant. Dit geeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te richten op haar kerntaken en zal het project één vast aanspreek punt hebben.

VTH Engineering heeft kennis en ervaring op het gebied van standaard en speciaal machinebouw in de Food, Pharma en algemene machinebouw. Onze kracht ligt in het bundelen van de  ervaring met engineering en projectleiding. Deze combinatie zorgt er voor dat de kennis van deze facetten aanwezig zijn waardoor projecten succesvol afgerond kunnen worden. 

Op het vlak van engineering kunnen wij van scratch een 3D ontwerp maken gelet op maakbaarheid, functionaliteit, en productie kosten van de onderdelen. Rekening houdend met de gestelde klanteisen, branch en projectplanning helpt dit bij de technische beoordelingen.

Met ervaring in de projectleiding weten we hoe we een kostenraming op moeten stellen en wat het nut is van een goede projectplanning en het belang van een eisenpakket. Deze ervaringen zetten we in ten goede van het project.

SUPPORT YOUR PROJECT

VTH Engineering is een organisatie die zich richt op projectleiding en Lead Project Engineering op interim basis. De focus ligt op productiebedrijven en machinebouwers met het ondersteunen of overnemen van projecten, hierbij ontzorgen we de klant door de projecten van A-tot Z te begeleiden, van haalbaarheidsonderzoek tot oplevering. Hierbij is VTH Engineering de schakel tussen Engineering en productie of tussen Engineering en de klant. Dit geeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te richten op haar kerntaken en zal het project één vast aanspreek punt hebben.

VTH Engineering heeft kennis en ervaring op het gebied van standaard en speciaal machinebouw in de Food, Pharma en algemene machinebouw. Onze kracht ligt in het bundelen van de  ervaring met engineering en projectleiding. Deze combinatie zorgt er voor dat de kennis van deze facetten aanwezig zijn waardoor projecten succesvol afgerond kunnen worden. 

Op het vlak van engineering kunnen wij van scratch een 3D ontwerp maken gelet op maakbaarheid, functionaliteit, en productie kosten van de onderdelen. Rekening houdend met de gestelde klanteisen, branch en projectplanning helpt dit bij de technische beoordelingen.

Met ervaring in de projectleiding weten we hoe we een kostenraming op moeten stellen en wat het nut is van een goede projectplanning en het belang van een eisenpakket. Deze ervaringen zetten we in ten goede van het project.

Interim projectleiding VTH Engineering

SUPPORT YOUR PROJECT

VTH Engineering is een organisatie die zich richt op projectleiding en Lead Project Engineering op interim basis. De focus ligt op productiebedrijven en machinebouwers met het ondersteunen of overnemen van projecten, hierbij ontzorgen we de klant door de projecten van A-tot Z te begeleiden, van haalbaarheidsonderzoek tot oplevering. Hierbij is VTH Engineering de schakel tussen Engineering en productie of tussen Engineering en de klant. Dit geeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te richten op haar kerntaken en zal het project één vast aanspreek punt hebben.

VTH Engineering heeft kennis en ervaring op het gebied van standaard en speciaal machinebouw in de Food, Pharma en algemene machinebouw. Onze kracht ligt in het bundelen van de  ervaring met engineering en projectleiding. Deze combinatie zorgt er voor dat de kennis van deze facetten aanwezig zijn waardoor projecten succesvol afgerond kunnen worden. 

Op het vlak van engineering kunnen wij van scratch een 3D ontwerp maken gelet op maakbaarheid, functionaliteit, en productie kosten van de onderdelen. Rekening houdend met de gestelde klanteisen, branch en projectplanning helpt dit bij de technische beoordelingen.

Met ervaring in de projectleiding weten we hoe we een kostenraming op moeten stellen en wat het nut is van een goede projectplanning en het belang van een eisenpakket. Deze ervaringen zetten we in ten goede van het project.

Projectleiding VTH Engineering

Wel de projecten maar geen Engineeringscapaciteit?! 

VTH Engineering kan u hierbij helpen 

door op interim basis het project op locatie voor uw organisatie uit te voeren. 

Hiermee krijgt u één aanspreek punt voor uw project die alles van A tot Z afhandelt. 

WERKWIJZE

Bij interesse in VTH Engineering zal er een persoonlijk gesprek plaats vinden, niet alleen om kennis te maken maar ook om uw vraag te bespreken. Wij bespreken met u de mogelijke opties voor het uitvoeren van het project. Bij overeenstemming van de samenwerking zal gezamenlijk de route bepaald worden. In het project treden wij op als aanspreekpunt, dit om de lijnen zo kort mogelijk te houden en snel te kunnen schakelen.

Wij stellen ons ter dienst van het project en hierbij zijn wij pas tevreden als het project succesvol is afgerond. Via deze wijze gaan we voor het maximale projectresultaat, waardoor zowel de klant als wijzelf het optimale uit onze samenwerking halen.

We vinden het belangrijk de aanwezige kennis binnen het bedrijf in te zetten, daarom werken we ook vanuit de team gedachte en benutten we de kennis door juist die personen aan het project team toe te voegen. 

Er is altijd veel kennis op de werkvloer en vaak wordt hier onvoldoende gebruik van gemaakt waardoor er informatie onbenut wordt gelaten en b.v. de productieafdeling zich niet gehoord voelt.

WERKWIJZE

Bij interesse in VTH Engineering zal er een persoonlijk gesprek plaats vinden, niet alleen om kennis te maken maar ook om uw vraag te bespreken. Wij bespreken met u de mogelijke opties voor het uitvoeren van het project. Bij overeenstemming van de samenwerking zal gezamenlijk de route bepaald worden. In het project treden wij op als aanspreekpunt, dit om de lijnen zo kort mogelijk te houden en snel te kunnen schakelen.

Wij stellen ons ter dienst van het project en hierbij zijn wij pas tevreden als het project succesvol is afgerond. Via deze wijze gaan we voor het maximale projectresultaat, waardoor zowel de klant als wijzelf het optimale uit onze samenwerking halen.

We vinden het belangrijk de aanwezige kennis binnen het bedrijf in te zetten, daarom werken we ook vanuit de team gedachte en benutten we de kennis door juist die personen aan het project team toe te voegen. 

Er is altijd veel kennis op de werkvloer en vaak wordt hier onvoldoende gebruik van gemaakt waardoor er informatie onbenut wordt gelaten en b.v. de productieafdeling zich niet gehoord voelt.

Werkwijze_visie VTH Engineering

Snappen hoe het op de werkvloer gaat,
en begrijpen wat wel en niet werkt is een belangrijk aspect
voor het succesvol afronden van het project.

DIENSTEN

Wij bieden zowel Projectleiding als Lead Project Engineering aan. Deze twee diensten hebben veel met elkaar gemeen. Waar bij de Projectleiding meer nadruk ligt op het aansturen en managen van het project, denk hierbij aan budget, planning en beoordeling van technische uitvoering door Engineering van derden of toeleveranciers, komen bij de Lead Project Engineering budget en planning ook aan bod maar komt de Engineering van VTH. Hier geven wij een eerste aanzet of presenteren wij een uitgewerkt plan dat als uitgangspunt dient voor de technische uitvoering van het project.

Beide diensten vanuit technisch oogpunt en gebruik makend van onze ervaring en technische kennis.

Belangrijk aspect is dat wij in staat zijn onze kennis en ervaring te gebruiken en wij  de klantorganisatie erbij betrekken, om te zorgen dat alle beschikbare kennis van de klant ook ingezet wordt.

DIENSTEN

Wij bieden zowel Projectleiding als Lead Project Engineering aan. Deze twee diensten hebben veel met elkaar gemeen. Waar bij de Projectleiding meer nadruk ligt op het aansturen en managen van het project, denk hierbij aan budget, planning en beoordeling van technische uitvoering door Engineering van derden of toeleveranciers, komen bij de Lead Project Engineering budget en planning ook aan bod maar komt de Engineering van VTH. Hier geven wij een eerste aanzet of presenteren wij een uitgewerkt plan dat als uitgangspunt dient voor de technische uitvoering van het project.

Beide diensten vanuit technisch oogpunt en gebruik makend van onze ervaring en technische kennis.

Belangrijk aspect is dat wij in staat zijn onze kennis en ervaring te gebruiken en wij  de klantorganisatie erbij betrekken, om te zorgen dat alle beschikbare kennis van de klant ook ingezet wordt.

Teamwork VTH Engineering

DIENSTEN

Wij bieden zowel Projectleiding als Lead Project Engineering aan. Deze twee diensten hebben veel met elkaar gemeen. Waar bij de Projectleiding meer nadruk ligt op het aansturen en managen van het project, denk hierbij aan budget, planning en beoordeling van technische uitvoering door Engineering van derden of toeleveranciers, komen bij de Lead Project Engineering budget en planning ook aan bod maar komt de Engineering van VTH. Hier geven wij een eerste aanzet of presenteren wij een uitgewerkt plan dat als uitgangspunt dient voor de technische uitvoering
van het project.

Beide diensten vanuit technisch oogpunt en gebruik makend van onze ervaring en technische kennis.

Belangrijk aspect is dat wij in staat zijn onze kennis en ervaring te gebruiken en wij  de klantorganisatie erbij betrekken, om te zorgen dat alle beschikbare kennis van de klant ook ingezet wordt.

Teamwork VTH Engineering

CONTACT

‘Wij zijn een open organisatie die het belangrijk vindt 

de gemaakte afspraken na te komen en te doen wat 

wij zeggen om zo een betrouwbare partner te zijn. 

Hiermee willen we een klantrelatie opbouwen 

waar we jaren mee vooruit kunnen.’

We support your project!

Stefan voor ’t Hekke

Stefan voor 't Hekke

CONTACT

‘Wij zijn een open organisatie die het belangrijk vindt 

de gemaakte afspraken na te komen en te doen wat 

wij zeggen om zo een betrouwbare partner te zijn. 

Hiermee willen we een klantrelatie opbouwen 

waar we jaren mee vooruit kunnen.’

We support your project!

Stefan voor ’t Hekke

Stefan voor 't Hekke